קביעת תואי דרך משולבת והרחבתה ע"י: שינוי מש.צ.פ. לדרך משולבת,מש.ב.צ למשולבת.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 115

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת תואי דרך משולבת והרחבתה ע"י: שינוי מש.צ.פ. לדרך משולבת,מש.ב.צ למשולבת.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 115
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תוואי דרך משולבת והרחבתה ע"י:
א. שינוי ייעוד משצ"פ לדרך משולבת.
ב. שינוי ייעוד משב"צ לדרך משלובת.
ג. שינוי ייעוד מדרך לשצ"פ.
ד. קביעת תנאים והוראות לבניה ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7799חלק19125, 56, 173, 189
8210חלק68, 9959, 65
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 9מפורטת - הצ/5-9/1שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו27/10/2009
החלטה בדיון בהפקדה22/06/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/05/2004
קבלת תכנית22/04/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900520/05/2009
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800527/02/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200401222/06/2004