קביעת תוואי דרך משולבת ע"י שינוי יעוד מדרך לדרך משולבת ולאיזור מגורים א'.

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת תוואי דרך משולבת ע"י שינוי יעוד מדרך לדרך משולבת ולאיזור מגורים א'.
מספר: הצ/ 5/ 1/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת תוואי דרך משולבת ע"י שינוי יעוד מדרך
לדרך משולבת ולאיזור מגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7788חלק22, 73, 12818-21, 23-24, 28, 130
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 69הקטנת רחבת הסיבוב, החזרת ההפקעות הקודמות ליעודן - מגורים א' וצרופןשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 17תל מונד - בעלות פרטית +שלטוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/07/2002תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/07/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/07/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/06/2002תאריך פרסום: 20/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5087. עמוד: 2997. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/05/2002
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2001
פרסום להפקדה ברשומות13/09/2001תאריך פרסום: 13/09/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5018. עמוד: 4026. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים31/08/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/07/2001
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2000
קבלת תכנית21/06/2000