קביעת תכליות מותרות בשטח המיועד לבניין ציבורי.

תוכנית פת/ 1216/ 45

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת תכליות מותרות בשטח המיועד לבניין ציבורי.
מספר: פת/ 1216/ 45
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח בינייני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומגרש חניה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה

תיאור המיקום:
רח' הרב צוויק פינת פלדמן.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6714חלק473
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתפת/ 2000מתאר פתח תקוהשינוי
תוכניתפת/ 1216/ 5/ אתכנית מס' פת/5/1216/א (בעלות פרטית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2833. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים04/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/02/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות04/06/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1595. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה02/08/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף10/07/2005
קבלת תכנית21/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200602104/06/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200501502/08/2005