קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושב

תוכנית גז/ 475/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קביעת תכנית מתאר מתוקנת למושב
מספר: גז/ 475/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעה תוכנית מתאר מתוקנת למושב. אחוד וחלוקה מחדש עם שינוי יעוד לדרכים חדשות, הרחבה קיימות,חניה,אזור חקלאי,חקלאי למחצה, משקי עזר,מגורים,בניני ציבור,שטח ציבורי פתוח,שבילים להולכי רגל בלבד, מלאכה ותעשיה ובית עלמין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודניר צבי

תיאור המיקום:
ניר צבי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4224חלק59-69, 83-94
4230חלק1-2, 4-5, 9-15, 17
4231חלק1-7, 9-20
4232חלק1-12, 15-88, 189-362
4337חלק1-2, 12-14, 18, 20-29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/04/1973תאריך פרסום: 12/04/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1909. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1971תאריך פרסום: 30/12/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1791. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית29/12/1971