קביעת תקן חניה

תוכנית 3/ 02/ 101/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת תקן חניה
מספר: 3/ 02/ 101/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצעת תקן חניה לגבי כל יעודי הקרקע בשטח מרחב תכנון העיר אשדוד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/11/1979תאריך פרסום: 22/11/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2581. שנה עברית: התשם .