קביעת: אזורי בניה, זכויות בניה והוראות בניה,דרכים וחניה,לתכנון מחדש ועוד...

תוכנית רח/ 1250

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת: אזורי בניה, זכויות בניה והוראות בניה,דרכים וחניה,לתכנון מחדש ועוד...
מספר: רח/ 1250
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת אזורי בניה, זכויות בניה והוראות בניה.
2. מערכות דרכים וחניה.
3. קביעת שטחים לתכנון מחדש.
4. קביעת שטחים לאיחוד וחלוקה מחדש.
5. קביעת שטחים לרווחה ציבורית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותהרשנזון

תיאור המיקום:
ה' באייר 3

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3697חלק4, 22-29, 31-33, 35-43, 45-61, 109-110, 121-138, 146-174, 182-196, 198, 200-218, 220-221, 227-235, 237, 260-263, 265-267, 271, 273
3701חלק13, 23, 29-33, 35-45, 47-60, 62-69, 71, 74-86, 92-118, 120-125, 127-137, 139-155, 171-180, 182-228, 252-267, 284-286, 304, 332-338, 400, 426, 441-454, 463-486, 488-490, 513-514, 558, 562-597, 600-602, 716-720, 781-782
3705חלק1-11, 13-15, 17-20, 248-249, 286-287
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים07/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 07/06/1995.
פרסום לאישור ברשומות01/06/1995תאריך פרסום: 01/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4309. עמוד: 3450. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/04/1995
החלטה בדיון באישור תכנית27/02/1994
פרסום להפקדה בעיתונים24/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/10/1988.
פרסום להפקדה ברשומות23/10/1988תאריך פרסום: 23/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3587. עמוד: 136. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה16/12/1987
קבלת תכנית14/07/1981