קביעת: חזית מסחרית, חניה ציבורית.שינוי ממגורים ג' לדרך, המרת דרך למגורים ג'.

תוכנית טב/ 2847

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת: חזית מסחרית, חניה ציבורית.שינוי ממגורים ג' לדרך, המרת דרך למגורים ג'.
מספר: טב/ 2847
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת חזית מסחרית.
2. קביעת חניה ציבורית.
3. שינוי יעוד מגורים ג' לדרך.
4. המרת דרך למגורים ג'.
5. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
6. הגדלת אחוזי בניה: קביעת שטחי בניה בהיקף כולל של 2280 מ"ר, מהם 1980 שטחים עיקריים ו- 300 שטחי שרות.
7. קביעת יחידות הדיור ל- 9 יח"ד.
8. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטייבהטייבהטייבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7846חלק30-31, 33-34
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2740. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/03/2010
פרסום להפקדה ברשומות18/11/2008תאריך פרסום: 18/11/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5866. עמוד: 371. שנה עברית: התשסט .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר22/10/2008
פרסום להפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/09/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/07/2004
קבלת תכנית28/06/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה