קביעת: ש.ב.צ.באזור מבני הצבור הקיימים,ככר ודרך גישה למרכז עסקים,ש.צ.פ.

תוכנית ממ/ 2051

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קביעת: ש.ב.צ.באזור מבני הצבור הקיימים,ככר ודרך גישה למרכז עסקים,ש.צ.פ.
מספר: ממ/ 2051
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מדרך לשטח צבורי פתוח, לאזור מגורים ג' לשטח לבניני צבור לאזור מסחרי ולמרכז אזרחי.
2. שינוי יעוד אזור מסחרי למרכז אזרחי ולדרך.
3. שינוי יעוד שטח צבורי פתוח למרכז מסחרי ולדרך.
4. שינוי יעוד אזור מגורים א' לשטח צבורי פתוח.
5. שינוי יעוד אזור לתכנון בעתיד לשטח לבניני צבור, לאזור מגורים ג' (סה"כ 15 יח"ד), לדרך ושטח ציבורי פתוח.
6. קביעת ככר ודרך גישה למרכז העסקים.
7. קביעת זכויות והוראות בניה.
8. קביעת שטח ציבורי פתוח לשמירה על מעבר לנגר עילי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבית דגןבית דגן

תיאור המיקום:
שדרות מנחם בגין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6075חלק18-19, 62, 152, 198, 369
6100חלק7169-70, 72-75, 83, 97
6101חלק2-4, 61-62, 75
6102חלק12-298-11, 36
6103חלק1-3, 69-734-8, 11, 67-68, 112, 114, 122, 126
6104חלק1-21, 24-25, 28-3122-23, 26-27, 32
7208חלק29-30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2009תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות26/11/2009תאריך פרסום: 26/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6025. עמוד: 716. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1661. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/01/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה01/08/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/06/2006
קבלת תכנית30/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה