קבלת התנגדויות וסירוב מתן היתר לתוספת קומות ויח"ד

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5136

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: קבלת התנגדויות וסירוב מתן היתר לתוספת קומות ויח"ד
מספר: תא/ 03/ 5136
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קבלת התנגדויות וסירוב מתן היתר לתוספת קומות ויח"ד

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6902חלק6-68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר05/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200302928/04/2003