קבלת התנגדות בחלקה להריסת מבנה מגורים והקמת מבנה חדש

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 05/ 226/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: קבלת התנגדות בחלקה להריסת מבנה מגורים והקמת מבנה חדש
מספר: 05/ 226/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלקיסריההדקל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10620חלק161
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/10/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200504202/10/2005