קב'גבע

תוכנית ג/ 251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קב'גבע
מספר: ג/ 251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועגבע

תיאור המיקום:
ישוב: גבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/1963תאריך פרסום: 30/05/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1014. עמוד: 1269. שנה עברית: התשכג .
החלטה בדיון באישור תכנית04/03/1963
החלטה בדיון בהפקדה04/03/1963
פרסום להפקדה ברשומות11/01/1962תאריך פרסום: 11/01/1962. מס' ילקוט פרסומים: 902. עמוד: 704. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית13/07/1955