קדוח שדה אליעזר 4, מערבית לצומת שמורת החולה

תוכנית ג/ 17215

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קדוח שדה אליעזר 4, מערבית לצומת שמורת החולה
מספר: ג/ 17215
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים ודרך מוצעת והסדרת כל השימושים המותרים בקרקע לתפעולה של המערכת

עיקרי ההוראות:
שינוי ייעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים ודרך מוצעת.
קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים הנדסיים .
הקלה מקו בניין של כביש מס' 90 מ- 100 מ' ל - 50 מ'.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה
קביעת הוראות פיתוח והוראות טיפול נופי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםנספח נוף
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
שמורת החולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13350חלק21, 36
13980חלק11, 16, 1914
13981חלק4, 8
14363חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5784. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/07/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/04/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות12/01/2009תאריך פרסום: 12/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5899. עמוד: 1754. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 11/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/11/2008
החלטה בדיון במועצה הארצית06/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף19/10/2007
קבלת תכנית13/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה