קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים

תוכנית 7/ 02/ 328/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים
מספר: 7/ 02/ 328/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת שטחים למתקני טיפול בשפכים והתווית דרך גישה
למתקנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאיבים

תיאור המיקום:
ישוב: �
נתיבות - מועצה אזורית עזתה
גושים: 3 / 100285, 1 / 100281

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2003
קבלת תכנית11/08/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300715/09/2003