קו ביוב לחיבור שכונת ידידיה לת"ש "איילון"

נושא ביוב/ תגפ/ 11/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: קו ביוב לחיבור שכונת ידידיה לת"ש "איילון"
מספר: ביוב/ תגפ/ 11/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה לביוב201000403/10/2011