קו ביוב עילי שדרות ירושלים - יפו

נושא קו ביוב עילי

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: קו ביוב עילי שדרות ירושלים - יפו
מספר: קו ביוב עילי
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מעקף לקו Q בשד' ירושלים ביפו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושד ירושלים
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה לביוב200400217/01/2005