קו הולכה לביוב לחיבור שכונת קרית שלום

נושא ביוב/ תגפ/ 11/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: קו הולכה לביוב לחיבור שכונת קרית שלום
מספר: ביוב/ תגפ/ 11/ 4
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול תחנת שאיבה קרית שלום וביצוע קו הולכה לביוב גרביטציוני באמצעות מערכת הולכת השפכים של "איגודן" אל תחנת השאיבה "איילון".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה לביוב201000403/10/2011