קו מאסף נחשולים

בקשה ועדה מקומית 006/ 31/ ב/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: קו מאסף נחשולים
מספר: 006/ 31/ ב/ 24
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמל
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201000823/06/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34201000528/04/2010