קו מחבר קידוחי כלנית חיטין מצינורות פלדה 24" טמון בקרקע באורך כ - 8.32 ק"מ

בקשה ועדה מקומית רביד 2008/ 001

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קו מחבר קידוחי כלנית חיטין מצינורות פלדה 24" טמון בקרקע באורך כ - 8.32 ק"מ
מספר: רביד 2008/ 001
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קו מחבר קידוחי כלנית חיטין מצינורות פלדה 24" טמון בקרקע באורך כ - 8.32 ק"מ

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגלילית מחוז צפוןמקומי - מחוזי מחוז הצפוןמקומית מחוזית מחוז הצפוןשטח גלילי
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4477מושב כפר זיתיםהיתר בניה
תוכניתג/ 100פרק לאומי ארבל חיטיןהיתר בניה
תוכניתג/ 2916כביש עוקף אגם צלמון צומת גולני קדרים, כביש מס' 65היתר בניה
תוכניתג/ 8416שמורת טבע בחלקי גושים 15421 15424 - הר קוץ.היתר בניה
תוכניתג/ 7802גן לאומי ארבלהיתר בניה
תוכניתג/ 14680קידוח כלנית 5היתר בניה
תוכניתג/ 3799כביש גישה לקיבוץ רבידהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה201000213/05/2010
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200900108/01/2009