קו מחבר תחנת שורק לקו סניקת פלמחים

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2011/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קו מחבר תחנת שורק לקו סניקת פלמחים
מספר: תתל/ 2011/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קו מחבר תחנת שורק לקו סניקה מפלמחים - כולל קווי מים וסככה טכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4073חלק2, 8, 18-19, 24, 34, 37-39, 42, 47-48, 52
5270חלק14
5287חלק25, 27, 38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה13/04/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו22/03/2011
החלטה בדיון בבקשה26/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100316/01/2011