קו מקביל לקו מחבר מתקן התפלה פלמחים

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2011/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קו מקביל לקו מחבר מתקן התפלה פלמחים
מספר: תתל/ 2011/ 3
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הנחת קווי מים: קו מקביל לקו מקחבר מתקן התפלה פלמחים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותגן רוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3745חלק1-2
3746חלק25, 29, 31
4072חלק6-7
5387חלק27, 29-30, 35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה13/04/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו22/03/2011
החלטה בדיון בבקשה26/01/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100316/01/2011