קו קולחין מבקעת הנדיב לחוף כרמל

בקשה ועדה מקומית 002/ מ/ 33/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: קו קולחין מבקעת הנדיב לחוף כרמל
מספר: 002/ מ/ 33/ 24
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהשומרוןזכרון יעקב
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200900422/04/2009
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200900211/02/2009