קו ks לקליטת שפכי ביוב של שכונת קריית שלום וסביבתה

תוכנית ביוב/ תגפ/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קו ks לקליטת שפכי ביוב של שכונת קריית שלום וסביבתה
מספר: ביוב/ תגפ/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הנחת קו ביוב תת קרקעי

עיקרי ההוראות:
1. קביעת המסגרת התכנונית להנחת קו ביוב תת קרקעי.
2. קביעת מגבלות בניה והוראות בניה, לצורך הקמת רצועת תשתיות תת קרקעית לביוב.
3. קביעת הוראות בעניין הקמת אתרי התארגנות זמניים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
שטחים ללא שיפוט, הממוקמים באזור שבין שכונת קרית שלום, תל אביב לבין שכונת עזרא, תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6013חלק3-5, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתדמת/ 2003תוואי נתיבי אילון בין מחלף קבוץ גלויות למחלף חולוןשינוי
תוכניתמתא/ 7תכנית מס' מתא/7שינוי
תוכניתתגפ/ 547תכנית מס' ת.ג.פ.547/שינוי
תוכניתתממ/ 5/ 3תכנית מתאר מחוזית מחוז תל-אביב-שינוי מס' 3-פארק איילוןכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2012
קבלת תכנית17/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה לביוב201000611/06/2012