קווים ימיים למתקן ההתפלה

בקשה ועדה מקומית תתל/ 2011/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קווים ימיים למתקן ההתפלה
מספר: תתל/ 2011/ 6
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורקהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה17/08/2011
טיפול בתנאים-התנאים מולאו09/08/2011
החלטה בדיון בבקשה15/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - רשות רישוי - ועדה לתשתיות לאומיות201100815/06/2011