קוטג' וגן ילדים - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קוטג' וגן ילדים - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ליעד שטח לבתי מגורים קומה אחת או קוטג' וגן ילדים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1887כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1977תאריך פרסום: 31/03/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2308. עמוד: 1105. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים09/02/1977
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1976
פרסום להפקדה ברשומות05/02/1976תאריך פרסום: 05/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2192. עמוד: 1168. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים07/01/1976תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1976. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1976. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1975
קבלת תכנית01/10/1975