קוי בנין לבנינים קימים לפי מצב קיים

תוכנית טר/ 2005

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קוי בנין לבנינים קימים לפי מצב קיים
מספר: טר/ 2005
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3283. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בהפקדה21/01/2009
פרסום להפקדה ברשומות21/06/1981תאריך פרסום: 21/06/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2720. שנה עברית: התשמא .
קבלת תכנית23/11/1980
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200900221/01/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית