קומת מרתף,ויחידת מגורים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 201/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: קומת מרתף,ויחידת מגורים
מספר: 201/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יחידת מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12211חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/11/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200811210/11/2009