קומת קרקע על עמודיםמפולשת ועליה שתי קומות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 129/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: קומת קרקע על עמודיםמפולשת ועליה שתי קומות
מספר: 129/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קומת קרקע על עמודים מפולשת ומעליה שתי קומות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12205חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003706/07/2010