קונדיטוריה אלי - רחוב דגניה

תוכנית נת/ מק/ 760/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קונדיטוריה אלי - רחוב דגניה
מספר: נת/ מק/ 760/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור מצב קיים

עיקרי ההוראות:
א. שינוי קווי בניין עפ"י סעיף 62א(א)4.
ב. ניוד זכויות מקומות עליונות לקומת קרקע מבלי לשנות את סה"כ השטח הכולל המותר לבנייה עפ"י סעיף 62א(א)9.
ג. הגדלת תכסית קרקע עפ"י סעיף 62א(א)9.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניהדרך דגניה

תיאור המיקום:
רחוב דגניה באזה"ת ק. אליעזר בין הרחובות המסגר ושכטרמן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8235חלק106
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתנת/ 760/ 11/ אשינוי יעוד משצ"פ לתעשיה ומלאכה, שינוי יעוד משצ"פ לדרך / חניה ציבורית.שינוי
תוכניתנת/ 348/ 20קרית אליעזרשינוי
תוכניתנת/ 348/ 3/ אתכ' תקנון. א.ת ק.אליעזר.שינוי
תוכניתנת/ 400/ 7מתאר נתניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/02/2011תאריך פרסום: 28/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6206. עמוד: 2789. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/09/2010
פרסום להפקדה ברשומות07/09/2010תאריך פרסום: 07/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6134. עמוד: 4681. שנה עברית: התשע .