קונטינר לא קבוע לאחסון כלים חקלאיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 090/ 11/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: קונטינר לא קבוע לאחסון כלים חקלאיים
מספר: 090/ 11/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קונטינר לא קבוע לאחסון כלים חקלאיים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17514חלק22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/06/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201010021/06/2011
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201009424/05/2011