קופ"ח מכבי

תוכנית 2/ 03/ 135/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קופ"ח מכבי
מספר: 2/ 03/ 135/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מרכז קופ"ח ודיור מוגן
ע"י שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה לפי התקנות החדשות חוק התכנון והבניה - 1992.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שדרות התמרים- רח' אילות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40011חלק17, 21159-162
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/1997תאריך פרסום: 11/09/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4567. עמוד: 5521. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים11/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 11/09/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית28/07/1997
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1996תאריך פרסום: 26/09/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4445. עמוד: 74. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/1996תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1996.
החלטה בדיון בהפקדה19/08/1996
קבלת תכנית31/01/1994