קופת חולים - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קופת חולים - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח לבנייני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/1985תאריך פרסום: 30/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3205. עמוד: 2527. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים14/05/1985
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/1984תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1984. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1984. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1984. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 296. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה17/09/1984
קבלת תכנית11/08/1984