קטנת קו בנין מדרך מס' 45, סחנין

תוכנית ג/ לג/ 9169/ 02/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קטנת קו בנין מדרך מס' 45, סחנין
מספר: ג/ לג/ 9169/ 02/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בנין לדרך מס' 45 מ- 3 מטר ל- 0 מטר מצד מגרש 100/3 בחלקה 17 בגוש 10319 והמהווה שינו לתכנית ( תקנון) ג/ 9169 המאושרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19319חלק17
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200929/09/2002