קטע דרך מס' 653 מדרך מס' 652 ועד דרך מס' 4

תוכנית ש/ ד/ 771/ חכ/ ד/ 338

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קטע דרך מס' 653 מדרך מס' 652 ועד דרך מס' 4
מספר: ש/ ד/ 771/ חכ/ ד/ 338
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד של שטח חקלאי ושצ"פ לדרך.
- יעוד שטחים לפתוח ולטיפול נופי. הקמת הפרדה מפלסית בין דרך ורכבת.

עיקרי ההוראות:
עיקרי הוראות התכנית:
התווית דרך איזורית 653 שתחבר בין דרכים 652 ו- 4 מצפון לבנימינה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבית חנניה
חיפהשומרוןבנימינה-גבעת עדהבנימינה-גבעת עדה

תיאור המיקום:
מצפון לבנימינה בגבול הדרומי של מחצבת בנימינה ועד למחלף עם כביש 4 מזרחית לבית חנניה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10197חלק8-9, 11, 132, 5-7, 10, 12, 15, 18-19, 23-26, 33
10203חלק3, 5-7, 10, 15
10208חלק52-3, 24
10209חלק39, 451-4, 37-38, 40-41, 43-44
10210חלק1-2, 55
10220חלק2-35
10221חלק818, 20-21
10222חלק4-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 5(חכ / 19,א,ב,ג) - בית-חנניה והסביבהשינוי
תוכניתש/ 69/ אמחצבת אבן וסיד בנימינהשינוי
תוכניתש/ 23/ אתכנית מיתאר בנימינהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים07/08/2011תאריך פרסום בעיתון: 04/08/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות10/04/2011תאריך פרסום: 10/04/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6222. עמוד: 3586. שנה עברית: התשעא .
החלטה בדיון בהתנגדויות30/11/2010
החלטה בדיון בביטול הפקדה30/11/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות26/02/2007תאריך פרסום: 26/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5633. עמוד: 1769. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/02/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
הוגשו התנגדויות23/02/2007
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית21/02/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט22/01/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית25/07/2006
החלטה בדיון בהפקדה07/02/2006
קבלת תכנית23/01/2002
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית18/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות201002030/11/2010
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200701709/10/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200701504/09/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200701005/06/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200700801/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים72328/02/2007
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים50607/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח24307/08/2006
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים30625/07/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200600307/02/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401230/06/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200200223/01/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית