קטע לוחמי הגיטאות -רגבה

תוכנית ג/ 1907

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קטע לוחמי הגיטאות -רגבה
מספר: ג/ 1907
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שפור תווי הכביש ע"י הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשררגבה

תיאור המיקום:
ישוב: רגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18117חלק
18123חלק
18125חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/1975תאריך פרסום: 19/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2119. עמוד: 1867. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון באישור תכנית31/03/1975
פרסום להפקדה בעיתונים31/12/1974תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1974.
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1974תאריך פרסום: 02/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2013. עמוד: 1559. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה21/01/1974
קבלת תכנית29/11/1973