קטע מ"כביש רוחב מזרחי" נס ציונה רחובות.

תוכנית מח/ 173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית דרך
שם: קטע מ"כביש רוחב מזרחי" נס ציונה רחובות.
מספר: מח/ 173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור חקלאי לדרך מוצעת, לצורך התווית דרך רוחבית חדשה המהווה את הקטע המזרחי מדרך מס' 4303 והמקשרת את רח' תרמ"ג בנס- ציונה לדרך הידועה בשם " עוקף מזרחי 423" נס -ציונה רחובות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנס ציונהנס ציונהנס ציונה
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
כביש רוחב מזרח מערב שמחבר את רח' תרמ"ג בנס ציונה עם כביש 423 מתוכנן עוקף מזרחי ( נס ציונה - רחובות).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3688חלק1
3849חלק5-64, 7
3850חלק8, 19, 24-25, 30, 222-225, 227
3851חלק11-14, 39
3852חלק61
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/2011תאריך פרסום: 31/03/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6219. עמוד: 3449. שנה עברית: התשעא .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט20/02/2011
פרסום לאישור בעיתונים18/02/2011תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2011. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2011. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/01/2011
החלטה בדיון בהתנגדויות03/01/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית29/10/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2009
פרסום להפקדה ברשומות25/08/2009תאריך פרסום: 25/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5990. עמוד: 5464. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים30/07/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/07/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט13/07/2009
קבלת תכנית26/04/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/04/2009
החלטה בדיון בביטול הפקדה30/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/10/2007
החלטה בדיון בוולק"ח19/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/07/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה