קטע ממרכז אופקים

תוכנית 23/ 03/ 123

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קטע ממרכז אופקים
מספר: 23/ 03/ 123
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לתכנון מרכז עירוני על ידי:
1. יעוד שטחים לצרכי ציבור ומסחר (שטח לבנייני ציבור, שצ''פ,
מרכז אזרחי וכו') וקביעת תכליות עבורם.
2. התווית דרכים חדשות ושבילים להולכי רגל.
3. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39559חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/01/1991תאריך פרסום: 03/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3831. עמוד: 1014. שנה עברית: התשנא .
פרסום לאישור בעיתונים05/12/1990
החלטה בדיון באישור תכנית18/06/1990
פרסום להפקדה ברשומות25/03/1990תאריך פרסום: 25/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3753. עמוד: 2301. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1990. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1990. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1990.
החלטה בדיון בהפקדה26/02/1990
קבלת תכנית01/02/1990