קטע עוקף בני עייש דרך מחברת כביש מס' 41 עם כביש 383

תוכנית 8/ 02/ 101/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קטע עוקף בני עייש דרך מחברת כביש מס' 41 עם כביש 383
מספר: 8/ 02/ 101/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית, המחברת את
אזור התעשיה "מבצע" עם דרך מס' 3922 על ידי שינויים
ביעודי קרקע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה

תיאור המיקום:
קטע עוקף בני עייש, שלב א' לדרך המחברת את כביש
מס' 383 לאזור גן יבנה ולאזור התעשיה מבצע.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
486חלק27, 30, 40
2244חלק15-17, 19
2765חלק7-9
2775חלק4
4992חלק3-4, 6, 8-11
5009חלק2-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 118חלוקת חלקה 137 גוש 2763שינוי
תוכנית8/ 03/ 118/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/2000תאריך פרסום: 17/01/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4844. עמוד: 2332. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1999. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/12/1999
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/08/1999תאריך פרסום: 29/08/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4799. עמוד: 5452. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/1999תאריך פרסום בעיתון: 06/08/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו28/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה28/06/1999
קבלת תכנית06/10/1996