קטע רובע טו' - אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קטע רובע טו' - אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 43
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור לבנייני ציבור ומסחר
ואזור מגורים (מיוחד ובנה ביתך) על ידי שינויים
ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
קטע מרובע טו'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2003חלק13-149, 11-12, 16-17
2004חלק18-20
2016חלק149-10, 12-13
2017חלק19, 27-2816-18, 20-21, 24, 26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1992תאריך פרסום: 14/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4004. עמוד: 3171. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים19/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 19/04/1992.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/01/1992
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1992
פרסום להפקדה ברשומות07/11/1991תאריך פרסום: 07/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3940. עמוד: 611. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/1991תאריך פרסום בעיתון: 20/09/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/08/1991
החלטה בדיון בהפקדה10/06/1991
קבלת תכנית31/03/1991