קיבוץ אור הנר

תוכנית 7/ 03/ 129/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ אור הנר
מספר: 7/ 03/ 129/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה ע"י שינויים ביעודי
קרקע ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבאור הנר

תיאור המיקום:
ישוב: אור הנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1862חלק10-12, 14
1874חלק9
1875חלק9
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4079. עמוד: 1354. שנה עברית: התשנג .
פרסום לאישור בעיתונים01/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 01/01/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1992
פרסום להפקדה ברשומות26/09/1991תאריך פרסום: 26/09/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3924. עמוד: 72. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 31/05/1991.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/05/1991
החלטה בדיון בהפקדה29/04/1991
קבלת תכנית24/10/1990