קיבוץ אילות

תוכנית 12/ 03/ 111/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ אילות
מספר: 12/ 03/ 111/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח, משטח מגורים ומסחר בית עלמין לאזור תיירות וספורט, דרך גישה אליוו ובית עלמין חדש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 111קיבוץ אילותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/07/1985תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1985. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1985. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1985.
פרסום לאישור ברשומות30/05/1985תאריך פרסום: 30/05/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3206. עמוד: 2521. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית09/04/1984
פרסום להפקדה ברשומות19/01/1984תאריך פרסום: 19/01/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3015. עמוד: 1336. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1984תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1984. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1984. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1984.
החלטה בדיון בהפקדה16/05/1983
קבלת תכנית27/01/1983