קיבוץ אילות

תוכנית 12/ 03/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ אילות
מספר: 12/ 03/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים, יעדים, תכליות ושימושים.
ב. חלוקה מחודשת של שטח התכנית.
ג. הגשת תכנית ראשונית של הקיים ופיתוח לעתיד
של כל המקרקעין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. עמוד: 2351. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2615. עמוד: 1346. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים27/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 27/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/1979
קבלת תכנית15/05/1979