קיבוץ אלרום

תוכנית ג/ 8344

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ אלרום
מספר: ג/ 8344
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח של קיבוץ אלרום.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים
בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את המגורים,
מבני ציבור, מבני משק ותעשיה, באזורים בהם
מותרת הבנייה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבי פיתוח, אשר יחייבו
את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאל-רום

תיאור המיקום:
ישוב: אל-רום

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה17/04/1996
קבלת תכנית09/12/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900605/03/2009