קיבוץ בארי

תוכנית 7/ 03/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בארי
מספר: 7/ 03/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות
שנועדו לישוב של משק קיבוצי.
ב. להתוות דרכים חדשות כפי שסומנו בתשריט הצורף,
להרחיב או לבטל דרים קיימות.
ג. להקצות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבנייני חברה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולבארי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
843חלק32-34, 36, 41
872חלק1-32
875חלק1-16
876חלק1
880חלק1-10, 20
100272חלק1
100316חלק1-16, 18-44, 46
100337חלק1-2
287001חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/09/1980תאריך פרסום: 30/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2661. עמוד: 98. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים24/08/1980תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1980. תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/1980תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1980. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1980.
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1563. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית07/01/1980