קיבוץ בית ניר

תוכנית 6/ 03/ 142/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ בית ניר
מספר: 6/ 03/ 142/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת קיבוץ בית ניר, הכוללת
89 יח"ד קיימות ותוספת 138 יח"ד מתוכננות, סה"כ 227 יח"ד,
על ידי איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים
בייעודי קרקע, וקביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבבית ניר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34054חלק1, 4, 6-8
34056חלק3, 5-6, 11-12
34057חלק3, 7-11
34058חלק2-4, 81, 5-7, 9
34075חלק76, 8-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 142בית עלמיןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/06/2004תאריך פרסום: 21/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5306. עמוד: 3185. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים04/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהתנגדויות15/03/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2003
פרסום להפקדה ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1250. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בוולק"ח02/06/2003
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה28/10/2002
קבלת תכנית22/06/1997