קיבוץ ברור חיל

תוכנית 7/ 03/ 231

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ ברור חיל
מספר: 7/ 03/ 231
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לערוך תכנית מסודרת של הקרקעות שנועדו לישוב על משק קיבוצי.
ב. להתוות דרכים חדשות כפי שסומנו בתשריט המצורך,
להרחיב כעד לבטל דרכים קיימות.
ג. להקנות שטחים פתוחים פרטיים ומגרשים לבנייני חברה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבברור חיל
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית04/02/1951
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1950תאריך פרסום: 23/11/1950. מס' ילקוט פרסומים: 125. שנה עברית: התשיא .
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1950
קבלת תכנית01/06/1950