קיבוץ גבולות

תוכנית 7/ 03/ 111/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גבולות
מספר: 7/ 03/ 111/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוטד משטח חקלאי למגורים ולמבני משק,
החלפת מיקום אזור תעשיה, הזזת דרך מס' 3,
שינוי רוח כביש הכניסה, תוספת שטח למבני ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולגבולות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100310חלק12-17, 21, 32-33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 111קיבוץ גבולותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/1987תאריך פרסום: 03/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1986תאריך פרסום: 05/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3342. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית05/06/1986