קיבוץ גבים - האזור המשקי

תוכנית 7/ 03/ 112/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גבים - האזור המשקי
מספר: 7/ 03/ 112/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת זכויות הנחיות ומגבלות בניה באזור לבנייני משק.
2. שינוי יעוד "קרקע חקלאית", ל"אזור לבנייני משק" ולשטח פרטי פתוח.
3. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
4. קביעת תכנית בינוי לאזור לבנייני משק כולו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק12-13, 17, 20
980חלק6-7
2292חלק13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 112/ 3הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גביםשינוי
תוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4381. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 09/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה15/05/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/04/2007
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
פרסום להפקדה בעיתונים08/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 03/09/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 08/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות25/07/2006תאריך פרסום: 25/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5559. עמוד: 4453. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/06/2006
החלטה בדיון בוולק"ח06/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה14/11/2005
קבלת תכנית21/11/2004