קיבוץ גזית

תוכנית ג/ 4195

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גזית
מספר: ג/ 4195
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לערוך תוכנית מסודות של הישוב ליעד שטחים
לדרכים וחניה מבנה מגורים בית ילדים, מבנה ציבור,
תעשיה, מבנה משק, אזור ספורט, ירוק פתוח, חקלאי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית

תיאור המיקום:
ישוב: גזית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22530כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1792קבוץ גזיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/11/1989תאריך פרסום: 26/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3719. עמוד: 1. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1989.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/1988
החלטה בדיון באישור תכנית05/10/1983
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1706. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 24/03/1982.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/11/1981
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1981
קבלת תכנית11/03/1981