קיבוץ גזית

תוכנית ג/ 12466

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ גזית
מספר: ג/ 12466
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת שטח הקיבוץ.
ב. הגדלת שטחי התעשייה ומבני משק.
ג. קביעת אזורים לתיירות ומסחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות איכות הסביבה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
22528חלק58-60, 62-63
22529חלק11-12, 15-16
22530חלק1-17
22531חלק12, 30
22534חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4839שינוי יעוד לתעשיהשינוי
תוכניתג/ 8726שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומבני משק, קיבוץ גזית.שינוי
תוכניתג/ 4195קיבוץ גזיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/07/2003תאריך פרסום: 03/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5202. עמוד: 3244. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/06/2003
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/2003
פרסום להפקדה בעיתונים29/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2002. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/11/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: הארץ.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות05/11/2002תאריך פרסום: 05/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5124. עמוד: 382. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/09/2002
החלטה בדיון בהפקדה11/07/2001
קבלת תכנית21/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300710/03/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002