קיבוץ גלאון - הסדרת המצב הקיים - שקמים

תוכנית 6/ 03/ 108/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ גלאון - הסדרת המצב הקיים - שקמים
מספר: 6/ 03/ 108/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון והסדרה של שכונת מגורים קיימות בקיבוץ גלאון.
שטח ה''מחנה'' הקיים מתוכנן להכיל 300 יחידות מגורים (''קיבוציות'').
2. שינוי יעוד מ: "שטח חקלאי ושטח פרטי פתוח
ל- "מגורים מרכז שירותים מקומי, שטח לבנייני ציבור,
אזור מבני משק, שטח למסחר, שטח לספורט,
שטח ציבורי פתוח, מתקנים הנדסיים, דרכים מוצעות,
דרכים מוצעות משולבות, חניה מוצעת, בית עלמין,
אזור תיירות ונופש.
שינוי יעוד קרקע מ- "אזור מגורים מיוחד לדרך מוצעת".
3. יעוד שטח למרכז שירותים מקומי הכולל שימושים לצורכי האגודה,
שאינם ברי הפקעה.
4. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
5. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים, קוי בנין,
מספר קומות, איחוזי הבניה, הנחיות בינוי, עיצוב ופיתוח סביבתי,
הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות
וקביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפורט להלן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגלאון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34069חלק52, 6-7, 15, 17, 20
34070חלק1-7
34071חלק
34094חלק3, 10, 12-13, 17, 234-5, 9, 11, 14, 19, 21-22, 24, 27
34206חלק7-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 108/ 1קיבוץ גלאוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/07/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/02/2006
קבלת תכנית01/02/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600610/07/2006